Fiberprojektet

Senaste nytt från ip only jan 2019:


... " Vi har påbörjat schaktningsarbeten i området mellan Odensvi kyrka och Hemlinge. Området ligger i den östra delen i projektet. Inom kort kommer fiberblåsning att påbörjas. Fiberblåsning betyder att vi skjuter fibern genom slangen som vi har grävt ner i marken fram till din fastighet."...


>>Läs mer 

  © vskedvi.se  2011                                                                                                                             Senast ändrad 2019-04-15