Arkiv

 

Arkiv

 

Det första brevet som Västra Skedvis fibergrupp skickade till alla permanent- och fritidsboende i Västra Skedvibygden kan laddas ned i pdf-format: Utskick nr 1 *

 

Brev nummer två kan laddas ned här: Utskick nr 2 *

 

 

16 juli 2015 hölls ett informationsmöte i Bygdegården. Då visades ett bildspel

 

 

Stormöte 23 februari 2016

Innehållet i utskicket till stormötet i Bygdegården den 23 februari kl 19.00

 

>> Inbjudan *

 

>> Oro för Västra Skedvi-bygdens framtid *

 

>> Fiber - nya tidens sätt att kommunicera *

Aktuellt inför stormötet

>> Aktuellt inför stormötet *

 

Bredbandsanmälan - en påminnelse

>> En sista påminnelse *

 

 

* Länkarna är i utskriftsvänliga pdf-format.

PDF-format kräver programmet Adobe Reader. Kan laddas hem via länken nedan.

https://get.adobe.com/se/reader/

 

Senast ändrad 2016-06-22