Bygdegårdsföreningen

 

Föreningens officiella namn är V Skedvi Hembygdsförening, men "Bygdegårdsföreningen" är mer inarbetat. Föreningen sköter bland annat bygdegården och ser till badplatsen vid Tuna udde.

 

 

Medlemsskap

 

Årsavgiften är 100 kronor per person. Ungdomar under 18 år är familjemedlemmar.

Medlemsavgiften betalas enklast till Bygdegårdföreningen bankgiro 5683-2132

eller betalas med Swish nr 1234572210

Glöm inte ange namnen på de personer inbetalningen avser.

 

 

Styrelse 2018

 

 

 

 

 

Örjan Eriksson

Ordförande

0708-155271

Solveig Broström

Sekreterare

0221-55003

Per Eklund

Kassör

0221-54100

Emma Carlsson

Ledamot

0705-362787

Martin Andreasson

Ledamot

0221-55100

Hans Eriksson

Ledamot

0221-54249

Rolf Karlsson

Ledamot

0703-680958

Annika Bredberg

Suppleant

 

Eva Persson

Suppleant

0702-744257

 

Webbansvarig:

 

 

Mia Sundeck

vskedvi@live.se

0221-54069

E-postadress:

vskedvi@live.se

 

 

Postadress:

V Skedvi Hembygdsförening

 

Skedviby

 

731 13 Kolsva

 

 

© vskedvi.se 2011 vskedvi@live.se Senast ändrad 2018-03-12