Förutsättningar för fiber finns fortfarande!

Bakgrund (kan hoppas över)


Beskedet i juni 2016 om uteblivet bidrag till fiberutbyggnad i vårt område kändes tungt. Utan att gå in på detaljer kan man säga att vi i projektledningen under förra sommaren och hela hösten haft befogad anledning att tro på ett positivt slutresultat för vårt projekt. När vi så blev tvungna att lämna in en ny bidragsansökan i mars i år förändrades förutsättningarna för oss. Inte så att vårt projekt omvärderades negativt i något avseende - tvärtom har vi fått många positiva kommentarer från ”folk i branschen” för engagemanget i bygden och en ”föredömlig ansökan”. Vårt försämrade läge berodde i stället helt och hållet på att ett stort antal områden i länet blev medvetna om att fiber är nödvändigt i framtiden med en fördubbling av antalet bidragsansökningar som följd. En del av de nya placerade sig då före oss i rangordning av en enda orsak: De har fler fastboende inom sitt projektområde, vilket ger dem extra poäng enligt Jordbruksverkets kriterier. Av 15 sökande hamnade vi som nummer 7. Bidragspengarna räckte bara till 2 projekt.


Länsstyrelsen har en option på ytterligare 30 miljoner kronor, som sannolikt kommer dem tillhanda i höst. Den 28 september var senaste dag för ansökan om bidrag ur denna pott. Alla godkända projekt från i våras står med automatik kvar med sin ansökan, men det är också möjligt att göra förändringar. Naturligtvis kan också nya projektområden tillkomma.


Vårt projekt skulle i praktiken inte ha någon chans att få del av bidragspengarna, om vi inte utvidgade området, så att vi kom upp till full poäng beträffande antalet fasthushåll. Och några nya pengar är inte aviserade, varför det lär dröja flera år, innan en ny chans uppkommer.Ett förändrat projektupplägg


Med tanke på betydelsen av ett fibernät i bygden - alla argument kvarstår eller snarare förstärks i snabb takt - har kontakter tagits med olika parter och aktörer under sommaren för att om möjligt förbättra läget. Arbetet har varit framgångsrikt och lett fram till att hoppet om fiber lever.


Upplägget ser sammanfattningsvis ut så här.


IP-Only, en entreprenör som bygger nät i hela Sverige (bl a i Skinnskatteberg i vårt närområde) har bedömt vårt projekt som intressant och därför utvidgat sitt Lersäter-projekt (inkl Karmansbo, Valbricka m m) med oss och mellanliggande område mellan Kolsva och vårt projektområde. (Se översiktskarta nedan.) IP-Only beviljades inte bidrag för Lersäter i juni av liknande skäl som gällde för oss (däremot fick man bidrag för Skinnskatteberg), men tillsammans blir vi nu ett stort projektområde med mycket goda nyckeltal. Vi får se om det räcker.


Faller allting på plats kommer vi alltså inte att bygga nätet själva, utan IP-Only tar över och kommer då att (med deras egna ord) erbjuda ”en digital infrastruktur som är öppen och neutral på riktigt. Med fri konkurrens, där alla leverantörer av digitala tjänster är välkomna. I ett allt mer digitaliserat samhälle är en väl utbyggd infrastruktur en förutsättning för ett jämlikt och starkt Sverige.”


IP-Only kommer vid en fiberutbyggnad att erbjuda alla hushåll i projektområdet en kraftfull uppkoppling till priset 19.900:-, en kostnad vi inte hade kommit ned till, om vi byggt nätet själva. Som abonnent ”får du valfrihet. Vi erbjuder marknadens bredaste palett av innehållsleverantörer. Du väljer själv vad som är bäst för dig. Sveriges nya fibernät är verkligt öppet och neutralt, det innebär att vi själva inte erbjuder egna internettjänster till hushåll och företag. Det är en garanti för schysst konkurrens och bra priser. När vi har installerat din fiber är det bara att köra igång och du väljer fritt vilket innehåll du vill ha”.


Arbetet de senaste dagarna tillsamman med chefer och handläggare på IP-Only och med Markus Nyberg, projektledare i Lersäter-projektet, har varit intensivt och positivt. Vi vet att det lett fram till ett mycket slagkraftigt projekt, som, om det kan fullföljas, kommer att göra skillnad beträffande boende, sysselsättning och välfärd i hela vår region. Det är med stor spänning vi ser fram mot kommande besked från Länsstyrelsen.


Den som eventuellt har några frågor eller undringar eller kanske vill intresseanmäla sig, om det inte redan är gjort, kan göra det till bengt.sundeck@bredband.net eller till någon annan i projektledningen. Våra telefonnummer finns också här på hemsidan.


För vår del återkommer vi här på hemsidan så snart det finns något att meddela.


2016-10-03

Sidan ändrad senast 2016-11-22