Inget bredbandsbidrag till Västra Skedvi

Länsstyrelsens 14 miljoner kronor räckte endast till två projekt av 15 sökande i ansökningsomgången våren 2016. För vår del låg vi som nummer sju i rangordning enligt de poängkriterier som utformats av Jordbruksverket. Det som skiljer oss från projekten ovanför oss är att vi ”bara” nådde näst högsta poängnivån beträffande antalet fastboende i projektområdet, något vi inte kan göra något åt. På alla andra poängsatta områden - anslutningsgrad, likviditet, projektledningskompetens m m - har vi full poäng.


Utan bidrag är det inte möjligt att starta vårt fiberprojekt, varför vi måste invänta nästa ansökningsperiod, som har ett senaste ansökningsdatum den 28 september 2016. Länsstyrelsen i Västmanland har en option på ytterligare 30 miljoner kronor att fördela till sökande, och man hoppas att de skall komma till hösten.


Men man vet redan nu att dessa pengar inte kommer att räcka till alla projekt som ansökt om bidrag, och att några nya medel inte är beslutade för närvarande. Dock pågår på nationell nivå i många sammanhang diskussioner om hur man skall gå vidare med bredbandsutbyggnaden, vilket med tanke på dess betydelse för infrastrukturen i samhället och den explosivt ökade efterfrågan på fiber kan leda till nya förutsättningar inom överskådlig tid. Politiskt har bredband idag blivit en prioriterad fråga, och på marknaden analyserar både gamla och nya aktörer uppkomna förändringar beträffande de affärsmässiga förutsättningarna.


Hur vi ligger till i nästa ansökningsomgång får vi se. Vi står i alla fall kvar med vår bidragsansökan - vilket sker med automatik, om man inte aktivt drar sig ur - men kommer under den närmaste tiden att ta kontakt med Länsstyrelsens bredbandskoordinator för att diskutera möjligheten att strategiskt göra något för att (ytterligare) förbättra vår position, t ex utvidga vårt projektområde för att komma upp i full poäng även vad gäller antalet fastboende.


För den som vill veta mer om Länsstyrelsens besked kan vi hänvisa till informationen på följande sidor:


"14,6 miljoner i bredbandsstöd ..."


"Bredbandsbesluten i länet"
Senast ändrad 2016-06-22