Varför fiberbredband?


Människor efterfrågar ett effektivt bredband


Funktioner


Det är lätt att hitta exempel på nätaktiviteter och nätfunktioner, som är både nödvändiga och berikar människors liv i alla åldrar. Från början - det var inte så länge sedan - handlade det mest om att söka viss information och att som teknikintresserad lekman pröva sig fram. Idag är utbudet på nätet oöverskådligt (fast det finns bra sökmotorer) och vår användning av det något självklart för de allra flesta från tidig ålder. Det har gått fort!


Vi söker fortfarande information och har omedelbar åtkomst till allehanda informationssidor, uppslagsverk och chat-support, när vi behöver, vi läser och prenumererar på tidningar och tittar på deras live-sändningar, vi konsumerar underhållning av alla de slag som musik och film, vi tittar på sport i realtid. Men allt handlar inte om konsumtion. Vi är också aktiva via mail och på sociala nätverk (bloggar, twitter). En del lägger ut klipp på YouTube som seriös information eller som underhållning av något slag. Till vardags sköter vi numera en mängd ärenden datorvägen: vi näthandlar, betalar räkningar och gör aktieaffärer, sköter myndighetskontakter, deklarerar, beställer tjänster . . . 


Via bredbandet kan också levereras internetradio och Smart-TV. Enkelt uttryckt innebär det att man har ”en dator i radion resp TV:n”, som gör det möjligt att ”streama”, dvs ta del av direktsända evenemang på internet eller spela upp lagrade filer (musik, film . . .) från olika webbplatser.


S k bredbandstelefoni är ytterligare ett användningsområde: Man ringer som vanligt men över internet i st f det fasta telenätet. Man kan behålla sin vanliga telefon men behöver då en dosa mellan bredbandsuttaget och telefonen. Ljudet kan bli lite annorlunda. Man kan installera programmet Skype på sin dator och ringa gratis över hela världen, förutsatt att mottagaren också använder Skype. Med hjälp av en webbkamera kan man se varandra under samtalet, om man vill.


I Utskick nr 1 ges flera exempel på vad man har för nytta av bredband och vilken betydelse det kan ha för innehavaren. Men man kanske också bör ägna en tanke åt frågan om hur tillvaron påverkas idag och i framtiden, om man inte har tillgång till bredband. Detta berörs längre ner här.


Den tekniska utvecklingen håller ett högt tempo. Nya tjänster tillkommer hela tiden och absolut ingenting säger att vår bredbandsanvändning kommer att minska i framtiden. Med alltfler nya alltmer krävande tjänster kommer fibernät att bli nödvändiga. Om detta kan man läsa mera här.
Vardagsekonomin


En fibernätsutbyggnad är inte gratis i kronor räknat. Ser man utgiften som en investering har man dock med mycket stor sannolikhet inte förlorat några pengar utan (bara) låst dem i sin fastighet. När ungdomar som är uppväxta med bredband i framtiden kommer att köpa hus kommer fastigheter utan fibernätsanslutning förmodligen att vara svårsålda relativt fastigheter med fibernätsanslutning. De senare behåller sitt värde, de förra gör det inte i och med att man måste ansluta sig i efterhand, vilket för det mesta är dyrare.


Investeringar kan innebära kostnadsbesparingar. Så är det vid en bredbandsanslutning, förutsatt att man utnyttjar de möjligheter som uppstår. Man kan t ex samla telefon, internetuppkoppling och tv hos en tjänsteleverantör och därigenom spara åtskilliga kronor varje år. Alltså blir det på sikt en kostnadsbesparing. E-handel och prisjämförelser på nätet innan man handlar är andra sätt att spara pengar. Man brukar räkna med att man har igen utlägget för en bredbandsanslutning

inom några få år.

Verksamheter behöver bredband


Inom privata företag och offentlig verksamhet är användningen av internet snabbt växande av skäl, som kan sammanfattas med begrepp som ”rationaliseringsvinster”, ”produktutveckling”, ”vinstoptimering” m fl. Många verksamheter - det gäller även ideella - kan över huvud taget inte bedrivas utan tillgång till ett slagkraftigt bredband. En levande landsbygd, t ex i Västra Skedvi, kräver moderna kommunikationsmöjligheter. De bidrar till att företag kan etablera sig, att (barn)familjer kan välja att flytta hit, att ungdomar kan bo kvar längre liksom äldre, då välfärdstjänster kan erbjudas på plats i större utsträckning, att samhällsservice i privat och offentlig regi börjar efterfrågas i och med ett ökat befolkningsunderlag. 


En positiv spiral kan komma igång. Utan en fungerande infrastruktur händer inte det.
Bredband räknas idag som en del av samhällets infrastruktur


Som grundläggande infrastruktur har länge räknats vägar, järnvägar, vatten och avlopp, el,

telefoni och radio/TV. Idag spelar bredband i samma division, vilket kommer att bli än mer

tydligt i framtiden. Genom en analys av dess funktioner kan man lätt motivera ett sådant

synsätt. I korthet:Utan bredband hamnar man enkelt uttryck "utanför".
Inom kort finns det inga alternativ till bredband ...


Idag kommer man åt en hel del av ”bredbandsfunktionerna” genom andra tekniker: Man kan lyssna på radio och titta på TV via antenn eller parabol, man pratar med varandra i telefon via telenätet, man kommer åt internet via ADSL eller mobilt osv. Dessa tekniker är redan idag otillräckliga på många håll och kommer i framtiden antingen inte att fungera alls eller att behöva bredbandskomplement. Ett par exempel: Moderna TV-apparater kräver en anslutning till ett bredbandsuttag för att man skall kunna utnyttja alla funktioner fullt ut, den fasta telefonin kommer att försvinna och med den möjligheten till ADSL-uppkoppling, när telenätet avvecklas, mobila lösningar för telefoni och bredband är inget alternativ för landsbygden osv.
... via fiberkabel


Bredband kan levereras via flera plattformar men det finns endast en som är framtidsrealistisk enligt expertisens åsikt, och det är fiber. Den har till skillnad från andra tekniker allt som krävs vad gäller stabilitet, kapacitet och hastighet. Mobila lösningar, som många hänvisar till, är ett bra komplement, där det fungerar, men detta är inte fallet i stora delar av Västra Skedvi-bygden. Vad fiber är och vad som skiljer den från andra alternativ kan man kort läsa om i Utskick nr 1 och under rubriken Fiberfakta här på hemsidan.Den demokratiska funktionen:

folkbildning, nyhetsförmedling,debatt ...

Den ekonomiska funktionen:

snabb kommunikation,näthandel, rationaliseringsvinster ...

Den sociala funktionen:

nätverkande, välfärdstjänster inom vård, skola, omsorg m m

Den kulturella funktionen:

spridning/utveckling av kultur(arvet) med avseende på t ex litteratur, konst, film, teater ...Senast ändrad 2016-02-10