Bredbandsläget april / maj 2022

 

IP-Only har den 22 april 2022 skickat ut följande information till alla som tecknat sig för fiberanslutning i projektets delområden 2 och 3. På en bifogad kartbild till utskicket kan man se att områdesgränserna ritats om något. Detta har med den operativa verkställigheten att göra, inte på att projektets omfattning förändrats vad gäller berörda områden.Hej,

 

Nu har vi goda nyheter – vi har tagit ett positivt byggbeslut för fiberutbyggnaden i projektet, som din fastighet ingår i och snart sätter vi skoporna i backen. För arbetet har vi anlitat företaget Eltel Networks Infranet AB.

 

Fiberutbyggnaden i området
För att gräva ned och förlägga fibernätet hem till dig är det flera moment som utförs. I maj kommer vi börja med att förbereda för fiber hemma hos dig och alla andra som beställt. Parallellt med detta kommer gräv- och förläggningsarbetet av områdesnätet att ske.

 

Fiberinstallationen hemma hos dig
Så snart det är dags att förbereda för installationen hemma hos dig kommer Eltel att kontakta dig för att boka in en tid för tomtprojektering. Då går ni tillsammans igenom

   •   Hur fibern ska grävas ned från tomtgräns fram till huset
   •   Var fibern ska dras in i huset
   •   Placering av fibermottagare inomhus nära ett el-uttag

Innan tomtprojekteringen ber vi dig se över var befintliga ledningar finns nedgrävt på din tomt, så vi kan ta hänsyn till dessa vid projekteringen och grävarbetet. På ledningskollen.se kan du kostnadsfritt se vart det finns ledningar nedgrävda på din tomt.


Tidsplan
Våra ambitioner är att byggnationen skall vara klar vid årsskiftet 2022/2023. Detta förutsätter dock att vi inte stöter på några oväntade hinder under byggnationens gång. Bra att veta är att vi inte kan ge en detaljerad tidpunktför när just din fiber blir klar för att användas, detta beror på att byggnationen planeras utifrån mindre delområden, så kallade byggsektorer, och inte hus för hus. 

Det är förstås glädjande att IP-Only nu lyckats lösa knutar för att komma igång med byggnationsstart i områdena 2 och 3. I bästa fall stöter man inte på oväntade problem som fördröjer tidsplanen ytterligare.


Beträffande etapp 4, dvs Västra Skedvi-regionen, pågår enligt den information jag fått fortsatt arbetet med att hitta lösningar, som möjliggör byggstart, och förhoppningen är att under maj månad kunna komma med någon form av positiva besked för det området. I den förhoppningen vill vi väl alla instämma.

 

En uppdatering avseende bredbandsläget kommer så snart något nytt finns att meddela.

 

Bengt Sundeck