Årsmöte 2020


Kallelse till årsmöte för Västra Skedvi Hembygdsförening

Tid 2020-03-03 kl 18.30 i Bygdegården
Stadgeenliga ärenden
Fika

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen


Lägesrapport om fiberprojektet inför år 2020

IP-Only kommer att fullfölja fiberprojektet i hela vårt projektområde. Detta meddelade man i ett e-brev, som i december 2019 skickats till alla som tecknat sig för anslutning. Beskedet har också kommunicerats på ett sammanträde i mindre skala, som anordnats av bredbandssamordnaren i Köpings kommun under senhösten. Man är från IP-Onlys sida väl medvetna om alla pauser som inträffat med åtföljande frustration och ryktesspridning av olika slag. Man beklagar att man av skäl, som har med trafiktillstånd, markägaravtal, naturhinder och organisation att göra, inte klarat att fullfölja projektet enligt ursprunglig tidsplan men har ingen gång antytt att det är nedläggningshotat. I det utsända brevet blickar man i stället framåt och anger åren 2020 - 2021 som en realistisk period för resterande del av projektet - ett område i öster är man klar med.

 

Om någon inte haft möjlighet att ta del av brevet, finns det att läsa här.

 

Det är mot bakgrund av projektets historia hittills lätt att bli missmodig och tappa tron på ett utbyggt fibernät i vårt område. Dock är det lika viktigt som någonsin att inte tappa fokus utan att på olika sätt fortsätta hävda vårt behov av ett kraftfullt fiberbredband. Argumenten för fiber som under hela projekteringen upprepats i informationsbrev och på möten, är fortfarande giltiga. Våra 4G-master i det mobila nätet kommer t ex ytterligare att belastas, när Telia den sista maj 2020 fortsätter nedläggningen av kopparnätet (där det inte redan skett) och berörda abonnenter tvingas bli mobila.

 

Vad gäller såväl kapacitet, hastighet som stabilitet ligger 4 G-nätens värden långt under vad de fasta fiberbredbanden kan erbjuda. En antydan om vad man räknar med kommer att behövas i framtiden är det faktum att t ex Telias och Telenors kampanjer för anslutning till fibernät idag avser hastigheter på mellan 200/200 Mbit/sek och 500/500 Mbit/sek. Som jämförelse kan nämnas att normalhastigheten i ett mobilt 4 G-nät anges till ca 10 -50 Mbit/sek. Utbyggnaden av de mobila s k 5 G-näten, vilket i vissa avseenden skulle kunna matcha fibernäten, kommer inte att påbörjas på kommersiella grunder förrän under år 2020, och då i städer och tätorter. Landsbygden lär precis som när det gäller fibern få vänta (länge) på sin tur: Signalernas räckvidd från masterna blir mycket kortare och känsligare för naturhinder, varför många nya master måste byggas. Det fordrar i sin tur många abonnenter för att vara kommersiellt lönsamt

 

En nyårsönskan är alltså att Ip-Onlys fiberprojekt i Lersäter - Västra Skedvi fortsätter enligt den reviderade planeringen och att alla förseningar nu är avklarade.

 

God fortsättning på det nya året!

 

Bengt Sundeck

  © vskedvi.se  2011                                                                                                                             Senast ändrad 2020-02-19