Information från nytt fibermöte med IP-Only den 11/3 2020 om -


- den fortsatta dialogen

- fiberanslutning 

- markägaravtalen

- tidsplanen

  mm


>> Läs mötesanteckningarna

  © vskedvi.se  2011                                                                                                                                               Senast ändrad 2020-03-18