Aktuellt:


Årsmöte 2021


Kallelse till årsmöte för Västra Skedvi Hembygdsförening

Tid 2021-03-09 kl 18.30 i Bygdegården


Hjärtligt välkomna!

Styrelsen


>> Inbjudan till årsmötet och inbetalningskort för medlemsavgift

Bredbandsläget

februari 2021

Rapport från möte med IP-Only den 17 februari 2021

 

Efter ett längre uppehåll än planerat ägde ett nytt ”fibermöte” rum via Teams onsdagen den 17/2 2021. Närvarande var IP-Only-cheferna och initiativtagarna Joakim Johnsson, kommunansvarig för vårt (och flera andra) projekt, och Stefan Persson, byggchef för flera projekt i regionen, bl a vårt. (Byggledaren för specifikt Lersäter-Västra Skedvi-projektet Daniel Öhrn, som förut också var vår kontaktperson inom IP-Only, ägnar sig som nämnts i en tidigare rapport sedan förra våren enbart åt det operativa arbetet.) Med på mötet var också Lars Eriksson, bredbandskoordinator för region Västmanland, Lars Carlsson, (som efterträtt Per Wadlin), digitaliseringsansvarig i Köping kommun, samt områdesrepresentanterna Markus Nyberg på Lersätersidan och undertecknad (Bengt Sundeck) i Västra Skedviområdet.


Innehållet på mötena utgörs till största delen av övergripande information från IP-Only-cheferna om hur projektet fortskrider vad beträffar planering, projektering och operativt arbete men också om problem man stöter på längs vägen. Markus och min roll är att sprida den information vi mottar så sakligt som möjligt. I mitt fall sker det genom rapporterna på Bygdegårdens hemsida. (Det får alla som läser det här gärna sprida vidare.)  


Markus och jag kan också vid behov hjälpa företaget med information av lokal karaktär och har dessutom möjlighet att komma med synpunkter på och ställa frågor om utbyggnaden till de närmast ansvariga cheferna. Eftersom de senare är svåra att nå ”till vardags” och kundtjänsten inte är särskilt djupt insatt i de specifika projekten, är mötena vår bästa möjlighet att nå fram med och få insatta svar på våra eventuella frågor. Min rekommendation är därför att kanalisera frågorna genom oss områdesrepresentanter. När projektet nu börjar närma sig våra trakter medverkar jag gärna som ”förmedlande länk” i sådana fall, om det känns som en bra lösning. Min mailadress står här nedan.


Beträffande projektstatus kan sammanfattas att projektet lever. Visserligen är antalet anslutna hushåll ungefär detsamma som vid föregående rapportering men bakom kulisserna pågår i alla återstående delområden den projektering som måste ske, innan spaden kan sättas i jorden. I vårt delområde har t ex många markägare haft besök för avtalsuppdatering och nätdesign-diskussioner. (Detta oavsiktliga och tidskrävande projekteringsdubbelarbete är en nödvändig konsekvens av en f d entreprenörs konkurs.)


Projekteringen har under hösten dragit ut något på tiden av orsaker som tidigare nämnts flera gånger, t ex markägardiskussioner och trafiktillstånd. Även coronapandemin och upphandlingen av entreprenörer till kanalisationen innehåller utmaningar, som har tagit och kan komma att ta tid. Än så länge har man dock inte ändrat i tidsplanen för det operativa arbetet, vilket innebär förhoppningar om delvis parallell kanalisation i alla delområden fr o m maj, när tjälen gått ur jorden.


Alla som än så länge inte tecknat sig för fiberanslutning kommer att erbjudas chansen på rimliga villkor i samband med den fortsatta utbyggnaden. IP-Only kommer att informera om detta under våren.


Nästa arbetsmöte är planerat till onsdagen den 24 mars. Så mycket mer grävarbete kommer knappast att ha kunnat ske dessförinnan men kanske har tidsplanen då fått lite skarpare konturer. Jag återkommer med information om vad som har hänt och händer. Och som sagt: Hör av dig, om du har några frågor/synpunkter, som du vill att jag lyfter på mötet.


Bengt Sundeck


bengt.sundeck@bredband.net