Bygdegårdsföreningen


Föreningens officiella namn är V Skedvi Hembygdsförening, men "Bygdegårdsföreningen" är mer inarbetat. Föreningen sköter bland annat bygdegården och ser till badplatsen vid Tuna udde.Medlemsskap


Årsavgiften är 100 kronor per person. Ungdomar under 18 år är familjemedlemmar.

Medlemsavgiften betalas enklast till Bygdegårdföreningen bankgiro 5683-2132

eller betalas med Swish nr 1234572210

Glöm inte ange namnen på de personer inbetalningen avser.Styrelse 2022

Örjan Eriksson

Ordförande

0708-155271

Solveig Broström

Sekreterare

0705-805504

Annika Bredberg

Kassör


Emma Carlsson

Ledamot

0720-026787

Martin Andreasson

Ledamot

0221-55100

Hans Eriksson

Ledamot

0221-54249

Rolf  Karlsson

Ledamot

0703-680958

Per Eklund

Suppleant

0737-198452

Viktor Holmberg

SuppleantWebbansvarig:Mia Sundeck


Postadress:

V Skedvi Hembygdsförening


Skedviby


731 13 Kolsva© vskedvi.se  2011                                                                                                                                                     Senast ändrad 2022-04-06