Bygdegårdsföreningen


Föreningens officiella namn är V Skedvi Hembygdsförening, men "Bygdegårdsföreningen" är mer inarbetat. Föreningen sköter bland annat bygdegården och ser till badplatsen vid Tuna udde.Medlemsskap


Årsavgiften är 100 kronor per person. Ungdomar under 18 år är familjemedlemmar.

Medlemsavgiften betalas enklast till Bygdegårdföreningen bankgiro 5683-2132

eller betalas med Swish nr 1234572210

Glöm inte ange namnen på de personer inbetalningen avser.Styrelse 2024

Örjan Eriksson

Ordförande

0708-155271

Solveig Broström

Sekreterare

0705-805504

Lina Lönnroth

Kassör

0730-708541

Emma Andersson

Ledamot

0720-026787

Maria Haglund

Ledamot


Hans Eriksson

Ledamot


Rolf  Karlsson

Ledamot

0703-680958

Anton Eriksson

Suppleant

Webbansvarig:Mia Sundeck


Postadress:

V Skedvi Hembygdsförening


Skedviby


731 13 Kolsva© vskedvi.se  2011                                                                                                                                        Senast ändrad 2024-04-11