Bygdegårdsföreningen


Föreningens officiella namn är V Skedvi Hembygdsförening, men "Bygdegårdsföreningen" är mer inarbetat. Föreningen sköter bland annat bygdegården och ser till badplatsen vid Tuna udde.Medlemsskap


Årsavgiften är 100 kronor per person. Ungdomar under 18 år är familjemedlemmar.

Medlemsavgiften betalas enklast till Bygdegårdföreningen bankgiro 5683-2132

eller betalas med Swish nr 1234572210

Glöm inte ange namnen på de personer inbetalningen avser.Styrelse 2019


Örjan Eriksson

Ordförande

0708-155271

Solveig Broström

Sekreterare

0705-805504

Per Eklund

Kassör

0737-198452

Emma Andersson

Ledamot

0720-026787

Martin Andreasson

Ledamot

0221-55100

Hans Eriksson

Ledamot

0221-54249

Rolf  Karlsson

Ledamot

0703-680958

Annika Bredberg

Suppleant


Eva Persson

Suppleant                             

0702-744257


Webbansvarig:Mia Sundeck

0221-54069

Postadress:

V Skedvi Hembygdsförening


Skedviby


731 13 Kolsva© vskedvi.se  2011                                                                                                                                  Senast ändrad 2019-06-24