Arkiv


Det första brevet som Västra Skedvis fibergrupp skickade till alla permanent- och fritidsboende i Västra Skedvibygden kan laddas ned i pdf-format: Utskick nr 1 *


Brev nummer två kan laddas ned här:  Utskick nr 2 *16 juli 2015 hölls ett informationsmöte i Bygdegården. Då visades ett bildspelStormöte 23 februari 2016

Innehållet i utskicket till stormötet i Bygdegården den 23 februari kl 19.00


>>  Inbjudan *


>>  Oro för Västra Skedvi-bygdens framtid *


>>  Fiber - nya tidens sätt att kommunicera *Aktuellt inför stormötet

>>  Aktuellt inför stormötet *

   


Bredbandsanmälan - en påminnelse

>>  En sista påminnelse ** Länkarna är i utskriftsvänliga pdf-format.

PDF-format kräver programmet Adobe Reader. Kan laddas hem via länken nedan.

https://get.adobe.com/se/reader/


Senast ändrad 2016-06-22