Varför fiber?

Vad är fiber?

Fiberkablar är kablar som innehåller optiska fibrer. Varje fiber är så tunn att tusentals fibrer ryms i en kabel.De optiska fibrerna tillverkas av glas,vilket gör själva fiberkabeln billig.Fiberns fördelar

Överföringen av signaler i de optiska fibrerna sker i form av ljusimpulser. På grund av ljusets

höga hastighet sker kommunikationen oerhört snabbt.


Kapaciteten i ett fibernät är i princip oändlig - man ser idag inte den bortre gränsen. Överföringshastigheten åt båda håll är densamma, oavsett hur många som är uppkopplade

samtidigt och hur tung information som förmedlas.


All energi i en fiberkabel går till överföring av datatrafik. Ingen effekt går förlorad. Ledningarna är oerhört driftsäkra och okänsliga för störningar. De påverkas inte av t ex åska,

höststormar eller snöfall, då de går under mark.


Alla elektroniska tjänster vad gäller internet, radio/TV och telefoni kan levereras billigare än

vad andra alternativ kan erbjuda.


Ett fibernät kan/bör ses som en investering för ökad trygghet och hög kvalitet.Alternativa tekniker


    A
DSL - bredband via det fasta telefonjacketADSL-tekniken innebär att man utnyttjar överskottskapaciteten i det fasta telenätet.


Utrymmet i telekabeln är begränsat och den faktiska kapaciteten beror på antalet samtidiga användare och på kabelns längd.


Ledningarna är känsliga för störningar av väder och vind.


Några nya investeringar görs inte i ADSL-tekniken. Tvärtom är det fasta telenätet under avveckling. I vårt område kommer avvecklingen av det fasta telenätet att påbörjas redan år 2016 genom nedläggning av stationerna i Bjurnäs och Näverkärret.Mobilt bredband via mobilnätet


Mobilt bredband är ett trådlöst alternativ, som fordrar ett nät av master. Ju tätare, desto högre kapacitet. Hur tätt man än bygger masterna kommer man ändå inte i närheten av den kapacitet ett fibernät erbjuder.


Uppkopplingskvaliteten vad beträffar såväl kapacitet, hastighet som stabilitet påverkas av en rad faktorer som avståndet till masten, terrängen, vädret, antalet samtidiga användare och hur "tung" trafiken är. Alla som utnyttjar en viss mast samtidigt delar på den mastens kapacitet.


Mobila lösningar är dyra för kunden - kostnaderna beror på förbrukad datamängd.

Moderna streamingtjänster liksom molnbackup m m förbrukar snabbt den datamängd man abonnerar på.Satellitbredband via parabolantenn


Satellitbredband har långa svarstider och fungerar sämre i dimma och regn.


Det är en dyr teknik för kunden - kostnaderna bestäms av förbrukad datamängd.


Hur vet man att det i framtiden inte kommer något ännu snabbare och bättre än fiber?


Fibertekniken bygger på ljus, och ljuset är det snabbaste vi idag känner till. Fiberkabeln har långt mycket större kapacitet än vad vi behöver idag - det är därför den kallas för den mest framtidssäkra tekniken. Man pratar om att fibernät ger en kapacitet på upp till 100 Mbit/sek,

men i praktiken har fiberkabeln en näst intill obegränsad kapacitet.


Enligt PTS bör definitionen av bredband garantera en minimihastighet på 2 Mbit/sek, vilket är vad en ADSL-uppkoppling för många i Västra Skedvi-bygden innebär. Redan idag utesluter det alla berörda från mycket av det nätet har att erbjuda av både nytta och nöje. Det kommer att bli än mer märkbart i framtiden , mest drastiskt då telenätet - och med det ADSL - avvecklas.


I ett fibernät kan man i stället öka kapaciteten, allt eftersom kapacitetskraven stiger. Det som kommer att behöva bytas är den elektronik som finns i kopplingspunkter ovan mark.


Detta gör fibernätet till en långsiktig och hållbar lösning.


Ändrad senast 2016-02-10